Gul text: ÅAS CIV, beige text: 18.2.2023 Villa Sandviken, Vasa

ÅAS CIII

ÅAS 103:e årsfest firades 24.9.2022 i Åbo.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog och speciellt till alla som gjorde årsfesten möjlig!

Bilderna hittar du på ÅAS Flickr.

Om du vill använda dig av bilderna, varsågod och redigera dem så lite som möjligt och nämn fotografen Camilla Linko.


The Student Union of ÅAU’s (ÅAS) 103rd Annual Ball was held on 24 September 2022 in Åbo.
We want to thank everyone who participated in the festivities and especially everyone who contributed to organising the Annual Ball!

The Annual Ball photos can be found on ÅAS’s Flickr.

If you want to use the photos please keep the editing to a minimum and always mention the photographer Camilla Linko.