Anmälan till årsfesten publiceras vid ett senare skede.

Registration to the annual ball will be published later.